Alles wat je moet weten over het bestrijden van ongedierte met gif!

RSS
Alles wat je moet weten over het bestrijden van ongedierte met gif!

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) heeft besloten dat vanaf 2023 de verkoop van muizengif aan particulieren illegaal is. Over een aantal jaar zal het gif om ongedierte mee te bestrijden dus volledig in de ban gaan voor consumenten. Daarentegen blijft het naar alle waarschijnlijkheid nog wel legaal voor professionele ongedierteverdelgers. Er zal dus steeds meer vraag komen naar producten zonder gif waarmee het ongedierte ook te bestrijden is.


Ratten- & Muizengif

Dat in 2023 het muizengif illegaal wordt was enigszins te verwachten. Rattengif is namelijk al een langere tijd illegaal voor consumenten. Naast dat het niet de meest diervriendelijke manier van ongedierte bestrijden is, is het gebruik van het gif ook belastend voor het milieu. Zo kan er doorvergiftiging plaatsvinden, wanneer bijvoorbeeld een roofvogels een muis op eet die net gif heeft gegeten of bijvoorbeeld een kat die een muis op eet. Om deze reden is het gebruik van gif buitenshuis al illegaal. Binnenshuis zal dit dus ook vanaf 2023 gaan gelden. VerminBuster staat hier volledig achter en stimuleert mensen om over te stappen op het bestrijden van ongedierte zonder gif!


Het gebruik van het gif

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 40% van het ongedierte wordt bestreden met gif. De overige 60% doet dit met gewone vallen. Het is vrij frappant dat dit percentage gif gebruikers nog steeds zo hoog is. Er zijn namelijk nauwelijks voordelen van gif te benoemen. Zo kan gif gevaarlijk zijn voor kinderen en huisdieren. Het gebruiken van gif bij de bestrijding van ongedierte is dus simpelweg af te raden.


Het beste alternatief voor gif

Een goed alternatief voor gif zijn de gewone vallen. Deze zijn in verschillende mogelijkheden verkrijgbaar. Zo kun gebruik maken van vallen die dodelijk zijn of van vallen die het ongedierte levend vangen, zodat je deze later weer op een andere plaats vrij kunt laten. Ook bij deze artikelen komen innovatieve ideeën naar boven die het vangen en doden van het ongedierte makkelijker en diervriendelijker maakt. 

Naast het vangen en doden van het ongedierte is verreweg het beste alternatief natuurlijk het voorkomen van het ongedierte. Doe dit door afval netjes en afgesloten te bewaren en gaten en kieren te dichten. Probeer dit samen met buurtgenoten te organiseren. Zo houdt u het ongedierte niet alleen buiten uw huis, maar komen ze ook niet in de buurt van uw huis. Door het samen met uw buren op te lossen zorgt u ervoor dat het ongedierte zo min mogelijk kans heeft en dat het probleem zo snel mogelijk is opgelost.


Aan de slag

U kunt nu zelf aan de slag met het bestrijden van het ongedierte aan de hand van de informatie hierboven. Probeer het gif dus te vermijden en probeer het ongedierte natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen in plaats van de problemen te genezen.


Advies

Heeft u vragen en/of wilt u graag nog meer advies over het bestrijden van ongedierte? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@verminbuster.nl of bel naar 06-10598334. Wij zijn dagelijks bereikbaar om u uit de problemen te helpen!

Vorige post Volgende post

  • Rob van der Beek
x
x